How to drink Cocktail

Bùng cháy bởi thành phần rượu rum là cảm nhận đầu tiên. Sau đó nhẹ nhàng tận hưởng mùi vị trái cây thơm lựng. Nhưng làm sao thưởng thức hết món uống này một cách hoàn hảo? Hãy nhìn màu sắc của nó. Thử nhé!

OSTERBERG INGREDIENTS
Si rô Osterberg Blue Curacao 10 ml
OTHER INGREDIENTS
Rum 20 ml
Nước dứa 25 ml
Nước đào 25 ml
Nước chanh   5 ml
INSTRUCTIONS

MORE TIPS

PRODUCTS FEATURED IN THE RECIPES

YOU MIGHT ALSO LIKE

Scroll to Top